L-V : 8:00am - 17:00pm
Soseaua de Centura 48 A 077145, Pantelimon

Prelucrarea datelor cu caracter personal

IBB-HIB LOGISTICS SRLprelucrează datele cu caracter personal în concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și în concordanță cu Legea 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679.

Confidențialitatea datelor cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale site-ului nostru. Conform dispozițiilor GDPR (General Data Protection Regulation), societatea noastră are obligația de a înregistra, stoca, utiliza, în condiții de siguranță și numai pentru scopurile descrise mai jos, datele cu caracter personal pe care le furnizați. Ne rezervăm dreptul de a modifica sau actualiza, periodic, acest document de informare cu privire la Politica de confidențialitate și de prelucrare a datelor cu caracter personal, în acord cu reglementările naționale și internaționale. În cazul unei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată sau actualizată a Politicii de Confidențialitate și de prelucrare a datelor cu caracter personal, motiv pentru care vă rugăm sa verificați periodic conținutul acesteia.

Operatorul de date cu caracter personal este IBB-HIB LOGISTICS SRL, persoană juridică română care funcționează în conformitate cu legislația din România, cu sediul social în Pantelimon, Șoseaua de Centură nr. 48A, județul Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J23/4978/2021, având CUI 29237715, telefon: 0312.255.010, adresă de e-mail: office@ibb-cars.ro, website: ibb-cars.ro.

Pentru orice întrebări referitoare la protecția datelor cu caracter personal, respectiv pentru exercitarea drepturilor descrise în cuprinsul acestui document informativ, vă rugăm să vă adresați Responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal numit de IBB-HIB LOGISTICS SRL, la următoarele date de contact:

 • E-mail: dataprotection@ibb-cars.ro

ÎNȚELESUL UNOR TERMENI

Pentru a asigura o mai bună înțelegere a informațiilor din acest document, am inclus mai jos definițiile noțiunilor principale folosite în cuprinsul acestuia.
Aceste definiții sunt preluate din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și în concordanță cu Legea 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679.

 • date cu caracter personal înseamnăorice informații referitoare la o persoana fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 • prelucrare înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;
 • sistem de evidență a datelor înseamnăorice structură organizată de date cu caracter personal, accesibilă potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă această structură este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizată după criterii funcționale ori geografice;
 • operator înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 • persoană împuternicită de operator înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;
 • parte terță înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenţie sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoană împuternicită de operator şi persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;
 • destinatar înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terţă. Cu toate acestea, autorităţile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autorităţile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecţie a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării;
 • date anonime înseamnă date care, datorită originii sau modalității specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă;

care sunt datele cu caracter personal pe care ibb-hib logistics le prelucrează?

Colectăm datele cu caracter personal obținute automat ca urmare a accesării paginii noastre web (e.g. data și ora accesării, adresă IP, denumirea și url-ul accesat, etc), precum și date transmise de dumneavoastră pentru crearea contului de utilizator, pentru achiziționarea de servicii și produse precum și datele prelucrate ca urmare a contactării de către dumneavoastră.

Nu colectăm și nu prelucrăm date sensibile în sensul celor definite în Regulament.

Putem să colectăm și să prelucrăm anumite informații cu privire la comportamentul dumneavoastră în timpul vizitării paginii noastre web. Evaluarea comportamentului vizează domeniile de interes pe pagina web precum și linkurile cel mai des accesate de pe aceasta pentru a vă personaliza experiența online și pentru a vă pune la dispoziție oferte adaptate profilului dumneavoastră.

date furnizate de dumneavoastră

Colectăm datele cu caracter personal, în funcție de modul în care utilizați serviciile noastre. În cazul în care creați un cont de utilizator și ne utilizați serviciile, colectăm orice date pe care le furnizați direct, inclusiv:

 1. date despre cont
  Pentru a beneficia de serviciile oferite de website-ul nostru (achiziția, închirierea, solicitarea de ofertă, etc.) trebuie să creați un cont de utilizator. În cazul în care vă creați sau vă actualizați contul, colectăm și stocăm datele pe care le furnizați precum nume, prenume, adresă de e-mail, parolă, număr de telefon, etc, urmând a vă atribui un număr de identificare.
 2. date despre profil
  Datele despre profilul dumneavoastră nu vor putea fi vizualizate de alte persoane, excepție făcând personalul Operatorului implicat în procesul de vânzare și/sau închiriere a bunurilor prezentate pe pagina noastră web.
 3. alte date și informații personale
  Când plasați o comandă, ne furnizați informații precum produsul dorit, nume și prenume, adresa de livrare, detalii de facturare, metoda de plată, număr de telefon, datele cardului bancar, etc.

  Deoarece ne dorim în permanență să vă oferim cea mai bună experiență de cumpărărare și/sau închiriere online, putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul dumneavoastră de utilizator al website-ului nostru, vă putem invita să completați chestionare de satisfacție ulterior finalizării unei comenzi sau putem desfășura, direct sau cu ajutorul unor parteneri, studii și cercetări de piață.
  Ne întemeiem aceste activități pe interesul nostru legitim de a desfășura activități comerciale, având întotdeaua grijă ca drepturile și libertățile dumneavoastră să nu fie lezate.

 4. date despre conturile dumneavoastră pentru alte servicii
  Putem obține anumite informații referitoare la conturile dumneavoastră de pe rețelele de socializare sau alte conturi online, dacă acestea sunt conectate la contul creat pe pagina noastră web. Dacă vă conectați la contul creat pe ibb-cars.ro prin intermediul Facebook, al unei alte platforme terțe sau al unui alt serviciu terț, vă cerem permisiunea de a accesa anumite informații referitoare la celălalt cont. De exemplu, în funcție de platformă sau serviciu, putem să colectăm numele, imaginea de profil, numărul de ID al contului, adresa de e-mail pentru conectare, locația, locația fizică a dispozitivelor de acces, sexul, ziua de naștere și lista de prieteni sau contacte ale dumneavoastră. Aceste platforme și servicii ne pun la dispoziție informații prin intermediul API-urilor lor. Informațiile pe care le primim depind de informațiile pe care dumneavoastră (prin intermediul setărilor de confidențialitate), platforma sau serviciul decideți să ni le furnizați. Dacă accesați sau utilizați serviciile noastre prin intermediul unei platforme terțe sau al unui serviciu terț sau dacă faceți clic pe orice linkuri terțe, colectarea, utilizarea și distribuirea datelor dumneavoastră vor fi de asemenea supuse politicilor de confidențialitate și celorlalte acorduri ale respectivului terț.
 5. DATE COLECTATE PENTRU MARKETING
  Ne dorim să fiți în permanență informați cu privire la cele mai bune oferte pentru produsele și serviciile care prezintă interes pentru dumneavoastră. Astfel, vă putem trimite diverse mesaje (cum ar fi: e-mail/SMS) conținând informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat, oferte sau promoții, precum și alte comunicări comerciale cum ar fi cercetări de piață și sondaje de opinie.

Pentru a vă pune la dispoziție informații de interes pentru dumneavoastră, putem folosi anumite date cu privire la comportamentul de utilizator (ex. produsele vizualizate/adaugate în wishlist/achiziționate) pentru a vă crea un profil. Ne asigurăm întotdeauna că aceste prelucrări se efectuează cu respectarea drepturilor și libertăților dumneavoastră și cu respectarea cerințelor legale.

Ca și regulă, ne întemeiem comunicările de marketing pe consimțământul dumneavoastră prealabil. Vă puteți exercita dreptul de retragere a consimțământului oricând, cu efect pentru viitor, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului până la data retragerii acestuia. Pentru a vă retrage consimțământul, aveți posibilitatea de:

 1. Accesare a link-ului de dezabonare afișat în cadrul mesajelor pe care le primiți de la noi;

sau

 1. Contactare a Responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal folosind detaliile de contact menționate mai sus.
 1. CONCURSURI, PREMII, PROMOȚII, CHESTIONARE.Este posibil să vă invităm să completați un chestionar sau să participați la o promoție (precum un concurs, concursuri cu premii sau o provocare) fie prin intermediul serviciilor, fie prin intermediul unei platforme terțe. Dacă participați, vom colecta și vom stoca datele pe care le furnizați ca parte din participare, cum ar fi numele, adresa de e-mail, data nașterii sau numărul de telefon, etc. Datele respective sunt supuse prezentei Politici de confidențialitate, cu excepția cazului în care se specifică altfel în regulile oficiale ale promoției. Datele colectate vor fi utilizate pentru a administra promoția sau chestionarul, inclusiv pentru anunțarea câștigătorilor și distribuirea recompenselor. Pentru a primi o recompensă, s-ar putea să vi se solicite să ne permiteți să postăm în mod public unele dintre informațiile despre dumneavoastră (de exemplu pe o pagină cu câștigătorii). Atunci când utilizăm o platformă terță pentru a administra un chestionar sau o promoție, se va aplica politica de securitate a terțului.

  În plus față de cele de mai sus, vă putem trimite comunicări de marketing utilizând adresa de e-mail, dacă dumneavoastră nu vă opuneți primirii acestor comunicări. Dacă nu mai doriți să primiți mesaje de la noi, ne puteți solicita oricând, prin mijloacele descrise mai sus, să oprim prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scop de marketing, urmând să dăm curs cererii dumneavoastră.

 2. Comunicare și asistențăDacă ne contactați pentru asistență sau pentru a raporta o problemă sau o preocupare (indiferent dacă ați creat sau nu un cont), colectăm și stocăm informațiile dumneavoastră de contact, mesajele și alte date despre dumneavoastră precum numele, adresa de e-mail, locația, sistemul de operare, adresa IP și orice alte date pe care le furnizați sau pe care le colectăm prin mijloace automatizate. Utilizăm aceste date pentru a vă răspunde și pentru a cerceta întrebarea sau preocuparea dumneavoastră, în conformitate cu prezenta Politică de confidențialitate.
 3. Date colectate pentru protejarea intereselor noastre legitime
  • Avem dreptul de a ne proteja interesele și activitatea comercială și putem prelucra anumite date în acest scop. Cu titlu de exemplu, menționăm:
   1. pentru prevenirea și depistarea de fraude, furturi, pierderi, folosirea inadecvată și altele asemenea asupra dispozitivelor, sistemelor și rețelelor informatice, programelor software, bazelor de date, serverelor, e-mailurilor, și în general asupra bunurilor și mijloacelor utilizate de compania noastră;
   2. pentru protejarea bunurilor, salariaților, colaboratorilor, partenerilor și a clientilor noștri;
   3. pentru asigurarea unei bune și corecte desfășurări a activității noastre (de exemplu pentru identificarea corectă și completă a activității prestate, pentru facturarea serviciilor către client, pentru a preveni pierderea definitivă a datelor);
   4. pentru a asigura securitatea și utilizarea conformă a bazelor de date și, în general, a datelor cu caracter personal, prelucrate de Companie pentru sine sau pentru terți;

Temeiul general al acestor prelucrări este interesul nostru legitim de a ne desfășura activitatea comercială în cele mai bune condiții și de a ne proteja interesele comerciale, asigurându-ne că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dvs. fundamentale.

De asemenea, în anumite cazuri ne întemeiem prelucrarea pe dispoziții legale cum ar fi obligația de a asigura paza bunurilor și valorilor prevăzută de legislația aplicabilă în această materie.

Datele enumerate mai sus sunt stocate de către noi și asociate cu contul dumneavoastră.

CARE SUNT SCOPURILE PENTRU CARE VĂ PRELUCRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL

 • pentru transmiterea de informații ulterioare prin e-mail referitoare la campaniile noastre de marketing, în funcție de preferințele dumneavoastră exprimate expres;
 • pentru cunoașterea preferințelor dumneavoastră, în măsura în care v-ați exprimat acordul expres în acest sens;
 • pentru crearea și administrarea contului de utilizator;
 • pentru corespondența ulterioară cu dumneavoastră;
 • pentru transmiterea ofertelor solicitate, procesarea cererilor de ofertă, parcurgerea etapelor premergătoare încheierii unui contract;
 • în scopul soluționării diferitelor cereri/întrebări/sesizări formulate de utilizatori.

În cazul în care vom intenționa sa vă prelucram datele cu caracter personal în alte scopuri decât cele pentru care le-am colectat inițial și care nu sunt scopuri conexe celor inițiale, vă vom notifica în prealabil si vă vom oferi toate informațiile relevante, prelucrarea subsecventă având loc numai în măsura în care există un temei legal pentru efectuarea ei.

TEMEIURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 • consimțământul conform art. 6 alin. (1) lit. a) – Societatea va obține întotdeauna consimțământul dumneavoastră în vederea prelucrării datelor cu caracter personal pentru îndeplinirea scopurilor sus menționate, în cazul în care nu se aplică un alt temei legal.
 • încheierea și executarea unui contract conform art. 6 alin. (1) lit. b)– În baza acestui temei, Societatea va prelucra datele cu caracter personal în vederea încheierii și executării contractului ce ia naștere între dumneavoastră și Societate la momentul plasării de comenzi.
 • interes legitim conform art. 6 alin. (1) lit. f) – Prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea intereselor legitime ale Societății, cu excepția cazului în care drepturile și libertățile persoanei vizate prevalează. (scopuri administrative interne, protejarea drepturilor de autor, constatarea sau apărarea unui drept în justiție).

Ce trebuie să rețineți cu privire la datele prelucrate pe bază de consimțământ

În general datele dumneavoastră nu sunt prelucrate pe bază de consimțământ, ci în baza altor temeiuri descrise mai sus.
În cazurile limitate în care prelucrarea datelor se face pe baza consimțământului dumneavoastră, vă informăm că:

 • Nu sunteți obligați să ne furnizați datele respective sau să vă dați consimțământul pentru prelucrarea acestora;
 • Lipsa consimțământului nu va afecta relațiile contractuale cu noi derulate în baza unor temeiuri diferite;
 • Lipsa consimțământului nu ne va permite însă să vă oferim informații în timp real despre anumite produse sau servicii de interes pentru dumneavoastră, despre oferte speciale sau reduceri practicate;
 • În cazul în care v-ați dat consimțământul, îl puteți retrage ulterior, în orice moment, fie prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în cadrul mesajelor pe care le primiți de la noi, fie printr-o notificare simplă formulată, în scris, la adresa de e-mail: dataprotection@ibb-cars.ro.
 • Nu trebuie să justificați decizia dumneavoastră;
 • Retragerea consimțământului înseamnă că nu vom mai putea prelucra ulterior respectivele date, folosind ca temei consimțământul. Este posibil, însă, ca în funcție de circumstanțe, să continuăm a prelucra, în scopuri limitate, datele respective în baza altor temeiuri, de exemplu pentru a ne putea conserva, exercita sau apăra drepturi în instanță, pentru a îndeplini anumite obligații legale sau în alte cazuri similare care sunt în strânsă legatură cu prelucrarea inițială;
 • Vă rugăm, de asemenea, să rețineți că retragerea consimțământului nu va afecta prelucrările efectuate de noi anterior, în baza acestuia, nici prelucrările de date care nu se efectuează în baza consimțământului.
 • cât timp păstrăm datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat în scopurile amintite mai sus?
 • Datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat în scopurile menționate în prezentul document, vor fi păstrate atât timp cât va fi necesar pentru îndeplinirea scopurilor descrise, dar și pentru durata necesară executării obligațiilor legale. În acest sens sunt relevante prevederile Codului fiscal care prevăd un termen de păstrare de 10 ani pentru facturile fiscale emise, respectiv 5 ani pentru documentele contabile, precum și prevederile oricăror alte acte normative care impun anumite termene de păstrare.
 • cui transmitem datele cu caracter personal

Datele cu caracter personal menționate în prezentul document pot fi furnizate unor entități afiliate, partenere, unor colaboratori ai Operatorului sau unor alte entități juridice independente, după cum urmează:

 • Putem transmite date cu caracter personal societăților aparținând Grupului IBB având în vedere faptul că Societatea face parte dintr-un grup de societăți, denumit IBB Holding;
 • Specialiștilor IT care se ocupă de administrarea și securizarea paginii web;
 • Colaboratori sau contractanți ai Societății cu care aceasta derulează relații contractuale în vederea livrării produselor/prestării de servicii contractate sau solicitate de dumneavoastră;
 • Persoane fizice sau juridice care acționează ca persoane împuternicite pentru Societate, în diverse domenii aferente încheierii sau derulării contractului;
 • Contabili, auditori, avocați, executori judecătorești și/ sau alți consultanți profesionali externi.
 • Autorități publice, persoane investite cu putere publică, instituții publice, instanțe de judecată, organe de cercetare, dacă transmiterea datelor cu caracter personal este impusă de lege și/sau este necesară în caz de litigiu, etc.

Vom încheia cu fiecare din aceștia clauze contractuale impuse de lege care având drept scop asigurarea protecției datelor dumneavoastră personale, inclusiv în ceea ce privește securitatea și confidențialitatea datelor.
La data prezentei Politici, Societatea noastră nu transferă și nu intenționează să transfere datele dumneavoastră cu caracter personal către entități sau persoane din afara Uniunii Europene.

Furnizorii, partenerii, colaboratorii menționați în secțiunea de mai sus către care transmitem datele personale sunt persoane/ entități membre ale Uniunii Europene. Nu putem exclude însă ca aceștia să transmită datele dumneavoastră în alte state, care pot fi membre sau non membre ale Uniunii Europene (de exemplu dacă au serverele localizate în Statele Unite). În clauzele contractuale pe care le vom încheia cu aceștia, vom avea în vedere ca aceste entități/ persoane să își asume existența unor măsuri de securitate și a unor garanții adecvate menite a asigura confidențialitatea și protecția corespunzătoare a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

În cazul în care Compania va efectua transferul datelor cu caracter personal către entități/ persoane din afara Uniunii Europene, ne vom asigura că sunt puse în practică măsuri adecvate de protecție a datelor cu caracter personal, sau vă vom solicita consimțământul pentru efectuarea unor asemenea transferuri, cu informarea dumneavoastră prealabilă asupra riscurilor potențiale aferente. În situații excepționale în care va fi necesar să transferăm date în afara Uniunii Europene, iar condițiile sus menționate nu sunt îndeplinite ne vom asigura că transferul se va realiza exclusiv în cazurile în care legea permite derogări exprese (ex. art. 49 din Regulamentul GDPR).

cum protejăm securitatea datelor cu caracter personal

IBB-HIB LOGISTICS se angajează să asigure securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor în vigoare.

Datorită faptului că datele cu caracter personal sunt transmise pe cale electronică, poate exista riscul de interceptare, pierdere, copiere a informațiilor de către persoane neautorizate, prin folosirea de aparatură sau software de interceptare. La sesizarea utilizatorilor, Societatea va lua toate măsurile și va pune la dispoziție toate fișierele necesare organelor competente abilitate să rezolve acest tip de infracțiune. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme nu sunt sub controlul nostru.

Societatea nu poate fi făcută responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea contului și parolei sale.

Orice accesare a bazei de date cu informații personale de către utilizatorii platformei ibb-cars.ro, inclusiv orice încercare de acces neautorizat, va fi înregistrată într-un fișier de acces. Fișierele de acces vor face posibilă identificarea de către ibb-cars.ro a persoanelor care au accesat date cu caracter personal fără un motiv legitim, în vederea sesizării organelor competente. Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifica conținutul site-ului sau de a afecta performanțele serverului pe care rulează site-ul ibb-cars.ro, va fi considerată o tentativă de fraudare a site-ului.

 • CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ÎN LEGATURĂ CU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
 • dreptul de accesla datele cu caracter personal conform art. 15 GDPR: aveți dreptul de a obține informații în legătură cu prelucrarea sau nu a datelor dumneavoastră cu caracter personal, dreptul de a obține accesul la datele dumneavoastră sau o copie a acestor date pe care le deținem, precum și dreptul de a obține informații cu privire la tipul, prelucrarea și divulgarea de către noi a acestor date, sau cu privire la sursa datelor cu caracter personal, în cazul în care aceste date nu au fost colectate direct de la dumneavoastră.
 • dreptul la rectificareadatelor conform art. 16 GDPR: aveți dreptul de a obține rectificarea datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm, dacă acestea sunt inexacte precum și completarea datelor care sunt incomplete.
 • dreptul la ștergerea datelor(„dreptul de a fi uitat”) conform art. 17 GDPR: aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm, în cazurile prevăzute de lege.
 • dreptul la restricționarea prelucrării datelorconform art. 18 GDPR: aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră, în câteva situații prevăzute de Regulament (ex: dacă durata de stocare sau prelucrare a datelor a expirat dar până să procedăm la ștergerea acestora, ni le solicitați pentru apărarea, exercitarea sau constatarea unui drept în instanță.
 • dreptul la portabilitatea datelor conform art. 20 GDPR: aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat nouă. În cazul unei astfel de solicitări. Ai dreptul de a primi datele într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat; de asemenea, ai dreptul de a transmite aceste date altui Operator fără vreo restricție din partea noastră.
 • dreptul la opoziție conform art. 21 GDPR: aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal în funcție de situația particulară în care vă aflați, inclusiv creării de profiluri. IBB-HIB LOGISTICS nu va mai prelucra date cu caracter personal, cu excepția cazului în care demonstrează că are motive legitime care justifică prelucrarea, care prevalează drepturilor și libertăților dumneavoastră sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
 • procesul decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri în condițiile art. 22 GDPR: dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau care vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

În plus față de drepturile sus menționate, aveți dreptul la a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării datelor cu caracter personal în vederea soluționării oricărei situații neplăcute ce ar putea apărea în legătură cu siguranța datelor dumneavoastră personale. (adresa: B-dul G-ral Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod poștal 010336, București, România, tel. 0318059211, e-mail anspdcp@dataprotection.ro.

Despre cookie-uri

De ce utilizează IBB-Cars module cookie și tehnologii similare?

Utilizăm module cookie și tehnologii similare precum balize web, etichete de pixeli sau obiecte locale distribuite („module cookie flash”), pentru a ne furniza, măsura și îmbunătăți serviciile în diverse moduri, pentru a personaliza conținutul și anunțurile, pentru a oferi funcții de rețele sociale și pentru a analiza traficul. Utilizăm aceste module cookie atunci când vizitați site-ul și serviciile noastre prin intermediul unui browser și prin aplicația noastră mobilă. Pe măsură ce adoptăm tehnologii suplimentare, putem de asemenea să adunăm date suplimentare prin alte metode. De asemenea, le oferim partenerilor de rețele sociale, de publicitate și de analize informații cu privire la modul în care folosiți site-ul nostru. Aceștia le pot combina cu alte informații oferite de dvs. sau culese în urma folosirii serviciilor lor. În cazul în care alegeți să continuați să utilizați website-ul nostru, sunteți de acord cu utilizarea modulelor noastre cookie.

Utilizăm module cookie în următoarele scopuri:

Autentificare și securitate:

 • Pentru a vă conecta la IBB-Cars
 • Pentru a vă proteja securitatea
 • Pentru a ajuta la detectarea și lupta împotriva spamului și a altor activități care încalcă acordurile IBB-Cars

De exemplu, modulele cookie ajută la autentificarea accesului dumneavoastră la IBB-Cars și previn accesarea conturilor dumneavoastră de către părțile neautorizate.

Preferințe:

 • Pentru a memora datele despre browserul și preferințele dumneavoastră
 • Pentru a reține setările și alte alegeri pe care le faceți

De exemplu, modulele cookie ne ajută să memorăm limba dumneavoastră preferată sau țara în care vă aflați, astfel încât să putem furniza conținut în limba dumneavoastră preferată fără să vă întrebăm la fiecare vizită.

Funcții analitice și cercetare

 • Pentru a ne ajuta să îmbunătățim și să înțelegem modul în care oamenii utilizează IBB-Cars

De exemplu, modulele cookie ne ajută să testăm diferite versiuni ale IBB-Cars pentru a vedea funcțiile sau conținutul preferate de utilizatori, balizele web ne ajută să determinăm ce mesaje de e-mail sunt deschise, iar modulele cookie ne ajută să vedem cum interacționați cu IBB-Cars, precum linkurile pe care faceți click.

De asemenea, colaborăm cu numeroși parteneri care oferă funcții analitice, inclusiv Google Analytics, care utilizează module cookie și tehnologii similare pentru a ne ajuta să analizăm modul în care utilizatorii folosesc Serviciile, inclusiv prin notarea site-urilor de unde veniți.

Acești furnizori de servicii fie pot să colecteze pe cont propriu datele respective, fie acestea le pot fi divulgate de către noi.

Puteți să renunțați la unele dintre aceste servicii prin intermediul unor Instrumente precum Completarea pentru browsere privind renunțarea la Google Analytics

Conținut personalizat

 • Pentru a personaliza IBB-Cars cu un conținut mai relevant

De exemplu, modulele cookie ne ajută să afișăm o listă personalizată cu cursurile recomandate pe pagina principală.

 

Publicitate

 • Pentru a vă oferi publicitate mai relevantă

Pentru a afla mai multe despre modulele cookie specifice și publicitare și modul în care puteți renunța, vizitați site-ul Alegerile dumneavoastră online, dacă vă aflați în Uniunea Europeană, sau site-ul www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html.

Rețineți că atunci când tehnologia publicitară este integrată în Servicii, puteți primi în continuare materiale publicitare pe alte site-uri web și aplicații, dar acestea nu vor fi personalizate în funcție de interesele dumneavoastră.

Atunci când utilizați aplicațiile mobile, puteți primi de asemenea materiale publicitare personalizate în cadrul aplicației. Apple iOS, Android OS și Microsoft Windows furnizează fiecare propriile instrucțiuni despre modul în care pot fi controlate materialele publicitare personalizate din cadrul aplicațiilor. Pentru alte dispozitive și sisteme de operare, trebuie să vă revizuiți setările de confidențialitate sau să contactați operatorul platformei.

Care sunt opțiunile mele de confidențialitate?

Aveți numeroase opțiuni pentru a controla sau limita modul în care partenerii noștri utilizează modulele cookie:

Majoritatea browserelor acceptă modulele cookie în mod automat, dar puteți modifica setările browserului pentru a respinge modulele cookie consultând articolele de asistență ale browserului dumneavoastră. Dacă vă decideți să respingeți modulele cookie, rețineți că s-ar putea să nu vă puteți conecta, personaliza sau utiliza unele funcții interactive din cadrul Serviciilor.

Modulele cookie flash funcționează altfel decât modulele cookie pentru browser, astfel că este posibil ca instrumentele browserului pentru gestionarea modulelor cookie să nu le elimine. Pentru a afla mai multe despre modul de gestionare a modulelor cookie Flash, consultați articolul despre gestionarea modulelor flash de la Adobe și panoul de setări pentru stocarea pe site-urile web.

Pentru a renunța la materialele publicitare afișate de Google sau pentru a personaliza anunțurile rețelei de afișare a Google, vizitați Pagina de setări pentru anunțurile Google.

Pentru informații generale despre modulele cookie specifice și modul de dezactivare a acestora, vizitați www.allaboutcookies.org.

Actualizări și informații de contact

Este posibil ca, ocazional, să actualizăm prezenta Politică privind modulele cookie. Dacă este cazul, vă vom notifica prin postarea politicii pe site-ul nostru cu o nouă dată de intrare în vigoare. Dacă efectuăm modificări semnificative, vom întreprinde acțiuni rezonabile pentru a vă anunța în prealabil cu privire la modificarea planificată.

Dacă aveți întrebări despre modul în care utilizăm modulele cookie, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail la office@ibb-cars.ro

Prelucrarea datelor cu caracter personal

IBB Logistics România prelucrează datele dumneavoastră în concordanță cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale site-ului nostru. Conform dispozițiilor GDPR, societatea noastră are obligația de a administra, în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizați despre dumneavoastră. Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care va rugam sa verificați periodic conținutul acesteia.

Operatorul datelor cu caracter personal este IBB Logistics România, persoana juridică română cu sediul în Pantelimon, Ilfov, Șoseaua de Centură nr. 48A, 077145, telefon 0312.255.010, adresă de email: office@ibb-cars.ro, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J23/4978/2021 având CUI 29237715, cont bancar RO88BREL0002002288760100, deschis la Libra Bank, reprezentată legal de Iulian Crăciunescu

Vă informam că IBB Logistics România are un responsabil cu protecția datelor cu caracter personal, având următoarele date de contact:

Nume: …………………

Tel.: …………………………….

E-mail: dataprotection@ibb-cars.ro

Înțelesul unor termeni

Pentru a vă asigura o mai bună înțelegere a informațiilor cuprinse în acest document, am inclus mai jos o detaliere a noțiunilor principale folosite în cuprinsul acestuia.

Aceste definiții sunt preluate din Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul GDPR), în vigoare de la data de 25.05.2018. În plus, am adăugat câteva definiții și note explicative pentru a ușura întelegerea.

 

Definiții

 • date cu caracter personal – orice informații referitoare la o persoana fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 • date cu caracter ”sensibil/ speciale” înseamnă date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate și prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice, dar și date referitoare la condamnări penale și infracțiuni sau la măsuri de securitate conexe.
 • prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea;
 • Nota: pentru exemplificare menționăm că simpla păstrare a unor date (chiar si neutilizate) sau simpla consultare a datelor cu caracter personal, poate intra în noțiunea de prelucrare.
 • stocarea – păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;
 • sistem de evidență a datelor cu caracter personal – orice structură organizată de date cu caracter personal, accesibilă potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă această structură este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizată după criterii funcționale ori geografice;
 • operator – orice persoana fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 • persoane împuternicite de operator– adică persoana fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;
 • terț – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directa a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date;
 • destinatar – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terț; autoritățile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competențe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari;
 • date anonime – date care, datorită originii sau modalității specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă;
 • date de tip „adresă de business” – date care includ numele, funcția, adresa de business, numărul de telefon sau adresa e-mail a unui angajat al unei organizații, în aceasta calitate. Datele tip „adresă de business” nu intră în categoria datelor cu caracter personal;
 • date statistice – date care au fost obținute ca urmare a prelucrării de către operator a datelor cu caracter personal dar care nu pot fi folosite la identificarea unei persoane și sunt folosite exclusiv pentru scopuri statistice și/sau de informare, promovare.
 • DPO – responsabilul cu protecția datelor (data protection officer) care are rolul principal de a se asigura de aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.
 • GDPR (General Data Protection Regulation) – este prescurtarea Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Care sunt tipurile de date cu caracter personal pe care IBB Logistics România le prelucrează în legatură cu dumneavoastră

Colectăm anumite date direct de la dumneavoastră, precum informații pe care le introduceți dumneavoastră, date pentru crearea contului de utilizator, nume, adresă de email, număr de telefon. De asemenea, colectăm unele date în mod automat, precum informații despre dispozitivul dumneavoastră și părțile din serviciile noastre cu care interacționați sau vă petreceți timpul utilizându-le.

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucram date ale persoanelor care nu au împlinit vârsta de 18 ani.

Putem, de asemenea, să colectam și să prelucrăm ulterior anumite informații cu privire la comportamentul dvs în timpul vizitării site-ului nostru web, pentru a vă personaliza experiența online și a va pune la dispoziție oferte adaptate profilului dvs. Pe site-ul nostru web putem stoca și colecta informații în cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii de cookie-uri.

 

 1. Date pe care ni le furnizați

Putem colecta date diferite de la sau despre dumneavoastră, în funcție de modul în care utilizați serviciile noastre. Atunci când creați un cont și ne utilizați serviciile, colectăm orice date pe care le furnizați direct, inclusiv:

 • Date despre cont

Pentru a utiliza anumite caracteristici  ale website-ului (precum achiziția, închiriere, solicitarea de ofertă), trebuie să creați un cont de utilizator. Când vă creați sau vă actualizați contul, colectăm și stocăm datele pe care le furnizați, precum, numele, adresa dumneavoastră de e-mail, parola, numărul de telefon și vă atribuim un număr unic de identificare. Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri: Pentru executarea serviciilor pe care le doriti de la noi și livrarea produselor comandate.

 • Date despre profil

Datele despre profilul dumneavoastră nu vor putea fi vizualizate în mod public de alte persoane, excepție făcând reprezentanții noștri implicați în procesul de vânzare.

 • Alte date și informații personale

Când plasați o comandă, ne furnizați informații precum: produsul dorit, numele și prenumele, adresa de livrare, detalii de facturare, metoda de plata, număr de telefon, datele cardului bancar etc. Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri: Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre.

Ne dorim în permanență să vă oferim cea mai bună experiență de cumpărare online. Pentru aceasta, putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul dvs. de cumpărător, vă putem invita să completați chestionare de satisfacție subsecvent finalizării unei comenzi sau putem desfășura, direct sau cu ajutorul unor parteneri, studii și cercetări de piață.

Ne întemeiem aceste activități pe interesul nostru legitim de a desfășura activitati comerciale, având întotdeauna grijă ca drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate.

 • Date despre conturile dumneavoastră pentru alte servicii

Putem obține anumite informații prin conturile dumneavoastră de pe rețelele de socializare sau alte conturi online, dacă acestea sunt conectate la contul dumneavoastră IBB Logistics România. Dacă vă conectați la IBB Logistics România prin intermediul Facebook, al unei alte platforme terțe sau al unui alt serviciu terț, vă cerem permisiunea de a accesa anumite informații despre celălalt cont. De exemplu, în funcție de platformă sau serviciu, putem să colectăm numele, imaginea de profil, numărul de ID al contului, adresa de e-mail pentru conectare, locația, locația fizică a dispozitivelor de acces, sexul, ziua de naștere și lista de prieteni sau contacte ale dumneavoastră. Aceste platforme și servicii ne pun la dispoziție informații prin intermediul API-urilor lor. Informațiile pe care le primim depind de informațiile pe care dumneavoastră (prin intermediul setărilor dumneavoastră de confidențialitate) sau platforma sau serviciul decideți să ni le furnizați. Dacă accesați sau utilizați serviciile noastre prin intermediul unei platforme terțe sau al unui serviciu terț sau dacă faceți clic pe orice linkuri terțe, colectarea, utilizarea și distribuirea datelor dumneavoastră vor fi de asemenea supuse politicilor de confidențialitate și celorlalte acorduri ale respectivului terț.

 • Date colectate pentru marketing

Ne dorim să fiți în permanență informați cu privire la cele mai bune oferte pentru produsele/serviciile care vă interesează. Astfel, vă putem trimite diverse mesaje (cum ar fi: e-mail/SMS) conținând informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat, oferte sau promoții, precum și alte comunicări comerciale cum ar fi cercetări de piață și sondaje de opinie.

Pentru a vă pune la dispoziție informații de interes pentru dvs., putem folosi anumite date cu privire la comportamentul dvs. de cumpărător (de ex. produsele vizualizate/ adaugate în wishlist/ achiziționate) pentru a vă crea un profil. Ne asigurăm întotdeauna că aceste prelucrări se efectuează cu respectarea drepturilor și libertăților dvs. și că deciziile luate în baza acestora nu au efecte legale asupra dvs. și nu vă afectează similar într-o măsură semnificativă.

Ca și regulă, ne întemeiem comunicările de marketing pe consimțământul dvs. prealabil. Vă puteți răzgândi și retrage consimțământul în orice moment, prin:

Accesarea link-ului de dezabonare afișat în cadrul mesajelor pe care le primiți de la noi;

Contactarea Operatorului folosind detaliile de contact descrise mai sus.

Concursuri, premii, promoții, chestionare. Este posibil să vă invităm să completați un chestionar sau să participați la o promoție (precum un concurs, concursuri cu premii sau o provocare) fie prin intermediul serviciilor, fie prin intermediul unei platforme terțe. Dacă participați, vom colecta și vom stoca datele pe care le furnizați ca parte din participare, cum ar fi numele, adresa de e-mail, data nașterii sau numărul de telefon. Datele respective sunt supuse prezentei Politici de confidențialitate, cu excepția cazului în care se specifică altfel în regulile oficiale ale promoției sau în altă politică de confidențialitate. Datele colectate vor fi utilizate pentru a administra promoția sau chestionarul, inclusiv pentru anunțarea câștigătorilor și distribuirea recompenselor. Pentru a primi o recompensă, s-ar putea să vi se solicite să ne permiteți să postăm în mod public unele dintre informațiile despre dumneavoastră (de exemplu pe o pagină cu câștigătorii). Atunci când utilizăm o platformă terță pentru a administra un chestionar sau o promoție, se va aplica politica de securitate a terțului.

În plus față de cele de mai sus, vă putem trimite comunicări de marketing utilizând adresa de mail, dacă dvs. nu vă opuneți primirii acestor comunicări. Dacă v-ați răzgândit și nu mai doriți să primiți mesaje de la noi, ne puteți solicita oricând, prin mijloacele descrise mai sus, să oprim prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scop de marketing, urmând să dăm curs cererii dvs.

 • Comunicare și asistență

Dacă ne contactați pentru asistență sau pentru a raporta o problemă sau o preocupare (indiferent dacă ați creat sau nu un cont), colectăm și stocăm informațiile dumneavoastră de contact, mesajele și alte date despre dumneavoastră precum numele, adresa de e-mail, locația, sistemul de operare, adresa IP și orice alte date pe care le furnizați sau pe care le colectăm prin mijloace automatizate. Utilizăm aceste date pentru a vă răspunde și pentru a cerceta întrebarea sau preocuparea dumneavoastră, în conformitate cu prezenta Politică de confidențialitate.

 • Date colectate pentru protejarea intereselor noastre legitime

Avem dreptul de a proteja interesele și activitatea comercială și putem prelucra anumite date în acest scop. Cu titlu de exemplu, menționăm:

 • pentru prevenirea și depistarea de fraude, furturi, pierderi, folosirea inadecvată și altele asemenea asupra dispozitivelor, sistemelor și rețelelor informatice, programelor software, bazelor de date, serverelor, e-mailurilor, și în general asupra bunurilor și mijloacelor utilizate de compania noastră;
 • pentru protejarea bunurilor, salariaților, colaboratorilor, partenerilor și a clientilor noștri;
 • pentru asigurarea unei bune și corecte desfășurări a activității noastre (de exemplu pentru identificarea corectă și completă a activității prestate, pentru facturarea serviciilor către client, pentru a preveni pierderea definitiva a datelor);
 • pentru a asigura securitatea și utilizarea conformă a bazelor de date și, în general, a datelor cu caracter personal, prelucrate de Companie pentru sine sau pentru terți;

Temeiul general al acestor prelucrări este interesul nostru legitim de a ne desfășura activitatea comerciala în cele mai bune condiții și de a ne proteja interesele comerciale, asigurându-ne că toate măsurile pe care le luam garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dvs. fundamentale.

De asemenea, în anumite cazuri ne întemeiem prelucrarea pe dispoziții legale cum ar fi obligația de a asigura paza bunurilor și valorilor prevăzută de legislația aplicabilă în această materie.

Datele enumerate mai sus sunt stocate de către noi și asociate cu contul dumneavoastră.

Ce trebuie să rețineți cu privire la datele prelucrate pe bază de consimțământ

În general datele dumneavoastră nu sunt prelucrate pe bază de consimțământ, ci în baza altor temeiuri descrise mai sus.

În cazurile limitate în care prelucrarea datelor se face pe baza consimțământului dumneavoastră, vă informăm că:

 • Nu sunteti obligati sa ne furnizați datele respective sau să vă dați consimțământul pentru prelucrarea acestora;
 • Lipsa consimțământului nu va afecta relațiile contractuale cu noi derulate în baza unor temeiuri diferite;
 • Lipsa consimțământului nu ne va permite însă să vă oferim informații în timp real despre anumite produse sau servicii de interes pentru dvs, despre oferte speciale sau reduceri practicate;
 • În cazul în care v-ați dat consimțământul, îl putei retrage ulterior, în orice moment, fie prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în cadrul mesajelor pe care le primiți de la noi, fie printr-o notificare simplă formulată în scris la adresa de e-mail: dataprotection@ibb-cars.ro, sau transmisă la datele de contact ale Societății.
 • Nu trebuie să justificați decizia dumneavoastră;
 • Retragerea consimtământului înseamnă că nu vom mai putea prelucra ulterior respectivele date, folosind ca temei consimțământul. Este posibil însă ca în funcție de circumstanțe, să continuăm a prelucra, în scopuri limitate, datele respective în baza altor temeiuri, de exemplu pentru a ne putea conserva, exercita sau apăra drepturi în instanță, pentru a îndeplini anumite obligații legale sau în alte cazuri similare care sunt în strânsă legatură cu prelucrarea inițială;
 • Vă rugăm, de asemenea, să rețineți că retragerea consimțământului nu va afecta prelucrările efectuate de noi anterior, în baza acestuia, nici prelucrările de date care nu se efectuează în baza consimțământului.

Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal

Ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal cât timp aveți un cont în platforma ibb-cars.ro. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislaia aplicabilaă sau interesele noastre legitime o impun.

De asemenea, putem șterge datele dvs. dacă acest cont ramâne inactiv o perioadă mai lungă de 5 ani de la data ultimei comenzi.

Actualizarea datelor

Ne dorim să prelucrăm date personale care sunt corecte, complete i actualizate. De aceea, în masăura în care datele cu caracter personal se modifică sau dacă observai erori în legatură cu aceste date, vă rugăm să ne anuntați cât de repede pentru a putea actualiza datele respective. De asemenea, puteți actualiza datele dvs. de angajat direct prin intermediul Departamentului de Resurse Umane.

Cui transmitem datele cu caracter personal

Datele cu caracter personal menționate în prezenta Politică pot fi furnizate unor entități afiliate, partenere, unor colaboratori ai Societății sau unor alte entități juridice independente, cum ar fi către:

Având în vedere faptul ca IBB Logistics România face parte dintr-un grup de societăți, putem transmite Datele către societăți aparținând Grupului IBB;

Entități afiliate sau partenere, colaboratori cu care Societatea are încheiate contracte de prestări servicii sau alte tipuri de contracte (ex. distribuitori, furnizori, producători, curieri, bănci/furnizori de servicii de plată, furnizori de servicii de marketing, furnizori de servicii de cercetare de piață, asiguratori, furnizori de servicii IT, etc);

Persoane fizice sau juridice care acționează ca persoane împuternicite pentru Societate, în diverse domenii aferente încheierii, înregistrării sau derulării contractului;

Contabili, auditori, avocați, executori judecătorești și/ sau alți consultanți profesionali externi.

Autorități publice, persoane investite cu putere publică, instituții publice, instanțe relevante, etc. din România sau din străinătate- în caz de control, sau la cererea acestora sau din inițiativa noastră, în conformitate cu legislația aplicabilă.

Vom încheia cu fiecare din aceștia clauze contractuale impuse de lege care având drept scop asigurarea protecției datelor dumneavoastră personale, inclusiv în ceea ce privește securitatea și confidențialitatea datelor.

La data prezentei Politici, Societatea noastră nu transferă și nu intenționează să transfere datele dumneavoastră cu caracter personal către entități sau persoane din afara Uniunii Europene.

Furnizorii, partenerii, colaboratorii mentionați în secțiunea de mai sus către care transmitem datele personale sunt persoane/ entități române. Nu putem exclude însă ca aceștia să transmită datele dumneavoastră în alte state, care pot fi membre sau non membre ale Uniunii Europene (de exemplu dacă au serverele localizate în Statele Unite). În clauzele contractuale pe care le vom încheia cu aceștia, vom avea în vedere ca aceste entități/ persoane să își asume existența unor măsuri de securitate și a unor garanții adecvate menite a asigura confidențialitatea și protecția corespunzătoare a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

În cazul în care Compania va efectua transferul datelor cu caracter personal către entități/ persoane din afara Uniunii Europene, ne vom asigura că sunt puse în practică măsuri adecvate de protecție a datelor cu caracter personal, sau vă vom solicita consimțământul pentru efectuarea unor asemenea transferuri, cu informarea dumneavoastră prealabilă asupra riscurilor potențiale aferente. În situații excepționale în care va fi necesar să transferăm date în afara Uniunii Europene, iar condițiile sus menționate nu sunt îndeplinite ne vom asigura că transferul se va realiza exclusiv în cazurile în care legea permite derogari exprese (ex. art. 49 din Regulamentul GDPR).

Cum protejăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal

Compania IBB Logistics România se angajează să asigure securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

Datorită modului prin care datele cu caracter personal sunt transmise pe cale electronică, poate exista riscul de interceptare, pierdere, copiere a informațiilor de către persoane neautorizate, prin folosirea de aparatură sau software de interceptare. La sesizarea utilizatorilor, Societate va lua toate măsurile și va pune la dispoziție toate fișierele necesare organelor competente abilitate să rezolve acest tip de infracțiune. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

Societatea nu poate fi făcută responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea contului și parolei sale.

Orice accesare a bazei de date cu informații personale a utilizatorilor ibb-cars.ro, inclusiv orice încercare de acces neautorizat, va fi înregistrată într-un fișier de acces. Fișierele de acces vor face posibilă identificarea de către ibb-cars.ro a persoanelor care au accesat date cu caracter personal fără un motiv legitim, în vederea sesizării organelor competente. Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifica conținutul site-ului sau de a afecta performanțele serverului pe care rulează site-ul ibb-cars.ro, va fi considerată o tentativă de fraudare a site-ului și va pune în mișcare cercetarea penală împotriva aceluia sau acelora care au inițiat aceasta acțiune.

Care sunt drepturile dumneavoastră în legatură cu prelucrarea datelor cu caracter personal

Dreptul de acces la date: aveți dreptul de a obține informații în legătură cu prelucrarea sau nu a datelor dumneavoastră cu caracter personal, dreptul de a obține accesul la datele dumneavoastră sau o copie a acestor date pe care le deținem, precum și dreptul de a obține informații cu privire la tipul, prelucrarea și divulgarea de către noi a acestor date, sau cu privire la sursa datelor dvs. cu caracter personal, în cazul în care aceste date nu au fost colectate direct de la dvs.

Dreptul de a solicita informații cu privire la existența oricărei prelucrări automate a datelor dvs. cu caracter personal, inclusiv crearea de profiluri, precum și informații privind logica utilizată și importantă și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări asupra dumneavoastră; în acest caz, dacă prelucrarea este efectuată prin mijloace automate aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.

Dreptul la rectificarea datelor: aveți dreptul de a obține rectificarea datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm, care sunt inexacte; în funcție de scopurile în care sunt prelucrate datele, aveți dreptul de a obține completarea datelor care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea de declarații suplimentare.

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): aveți dreptul de a obține de la noi ștergerea datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm, în cazurile prevăzute de lege.

Dreptul la restricționarea prelucrării datelor: aveți dreptul de obține de la noi restrictionarea prelucrării datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm, la anumite date și scopuri limitate, potrivit legii (de exemplu atunci când prelucrarea este ilegală, și vă opuneți ștergerii datelor, dar solicitați în schimb restricționarea utilizării lor).

Dreptul de a vă opune prelucrării: aveți dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi sau în numele nostru, în cazurile și în limitele prevăzute de lege; în anumite situații permise de lege, vom putea continua prelucrarea datelor dumneavoastră și după exercitarea acestui drept.

Dreptul la portabilitatea datelor: aveți dreptul ca, în situațiile prevăzute de lege (de exemplu, prelucrare întemeiată pe consimțământ, pe contract sau prin mijloace automate) să obtineți transferul către un alt operator al datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.

Dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment: în situațiile în care prelucrăm datele dumneavoastră în temeiul consimțământului dumneavoastră, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul; puteți face aceasta în orice moment, cel puțin la fel de ușor cum ne-ați acordat inițial consimțământul; retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră pe care am realizat-o înainte de retragere.

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere: aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi sau în numele nostru. Autoritatea de supraveghere din România este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Pentru a exercita unul sau mai multe dintre aceste drepturi sau pentru a adresa orice întrebare sau nelămurire cu privire la oricare dintre aceste drepturi, vă rugam sa ne contactati, folosind urmatoarele date de contact:

Adresa: Soseaua de Centura, 48A, Pantelimon, Ilfov

Tel.:  +40 312 255 010

Fax:   +40 312 255 299

E-mail: dataprotection@ibb-cars.ro

Avem convingerea ca nu veți exercita aceste drepturi în mod nerezonabil, excesiv sau altfel abuziv.

În cazul în care nu sunteți mulțumit de modul în care am solutionat sau am raspuns la o cerere sau o plângere a dumneavoastră sau considerați ca prelucrarea este făcută cu încălcarea legislației aplicabile, puteți formula o plângere la autoritatea de supraveghere a datelor din România: Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).